Korting op je zomervakantie

Bespaar 20% op zeilvakanties wereldwijd

0 DAGEN :
0 UUR :
0 MIN :
0 SEC
/2015_ss_greece_julian_love_zea_2310_2_res

Privacybeleid

Mariner International Travel Ltd (t/a Sunsail) maakt deel uit van Travelopia. Hieronder leggen wij je uit hoe we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. We vertellen welke soorten gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen, waar we deze voor gebruiken en met wie we jouw persoonsgegevens mogelijk delen. We laten je ook weten welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens.

Onderwerpen

Wie heeft de controle?

Mariner International Travel (UK) Ltd is de gegevensbeheerder van alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden van het leveren van onze producten of diensten en voor alle andere doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Dit betekent dat Mariner International Travel (UK) Ltd verantwoordelijk is voor de bescherming van je gegevens, de beslissing over de manier en waarom je gegevens worden gebruikt en de wettige behandeling van je gegevens.

Welke informatie zouden we over jou kunnen verzamelen?

We doen ons best om de informatie die we over jou verzamelen tot een minimum te beperken. De informatie die we verzamelen, hangt af van de wijze waarop je met ons communiceert. Als je bijvoorbeeld bij ons boekt, vragen we om meer informatie dan wanneer je een brochure aanvraagt of onze website bezoekt. We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van je verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, afhankelijk van de aard van het product of de dienst die je bij ons koopt. Hieronder vind je enkele gegevens die wij mogelijk van je vragen:

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat we informatie van je verzamelen die als gevoelig wordt beschouwd. Zo kunnen we de volgende gegevens verzamelen: 

Indien jij wanneer we wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of onder de voorwaarden van een contract dat we met jou hebben je die gegevens niet verstrekt wanneer daarom gevraagd wordt, zijn we wellicht niet in staat het contract dat we hebben of proberen aan te gaan met jou naar behoren uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren). In dat geval moeten we mogelijk een product of dienst dat je bij ons hebt besteld annuleren, maar we zullen je hiervan op de hoogte stellen als dit het geval is.

Persoonsgegevens van kinderen

We zetten ons in voor de bescherming van de privacy van alle individuen, inclusief kinderen en jongeren. We kunnen informatie verzamelen over kinderen en jongeren, zoals gedetailleerd is beschreven in de sectie over welke informatie we mogelijk over jou verzamelen, opdat wij de producten of diensten waarvoor zij zich hebben aangemeld of die daarin zijn opgenomen kunnen plannen en leveren.

Indien van toepassing verzamelen wij informatie over kinderen en mensen jonger dan 18 jaar op een van de volgende manieren:

Wanneer we weten dat een jong persoon een online aanvraag voltooit (alleen in het Verenigd Koninkrijk) bewaren we de gegevens totdat we toestemming van de ouder/voogd hebben gekregen. Als er geen toestemming van de ouder/voogd wordt gegeven in deze context worden deze gegevens verwijderd.

Kinderen hebben dezelfde persoonsgegevensrechten als een volwassene. Als een kind zijn persoonsgegevensrechten wil uitoefenen, kunnen dergelijke verzoeken in sommige omstandigheden namens hen worden gedaan door een ouder of voogd. Voor meer informatie over deze rechten en de wijze waarop je deze kunt uitoefenen verwijzen wij je naar de sectie ‘Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens’ in dit privacybeleid

Hoe verzamelen we jouw informatie en waarom?

Afhankelijk van jouw interacties met ons kunnen we informatie op de volgende manieren verzamelen:

Directe interacties:

U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens geven door formulieren in te vullen of met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u hebt verstrekt bij:

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Terwijl u via onze website met ons communiceert, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfacties en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogboeken, pixels, webbakens en andere vergelijkbare technologieën. We verwerken de informatie die wordt verzameld via dergelijke technologieën – die persoonsgegevens kunnen bevatten of daarmee kunnen worden gecombineerd – om bepaalde functies van onze website beter te laten werken, om uw ervaring te verbeteren door een op u persoonlijk afgestemde benadering en om ons een beter beeld te geven van de functies van de website die u en andere gebruikers het interessantst vinden.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweerd, of zodanig dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of toegang ertoe krijgen. Als u cookies uitschakelt of weert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed meer functioneren. Lees voor meer informatie over de cookies die we gebruiken ons cookiebeleid.

Koppelingen naar derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die koppelingen te klikken of die verbindingen in te schakelen kunnen die derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, moedigen we u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

Derden of publiekelijk toegankelijke bronnen

We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden, waaronder (maar niet beperkt tot) de onderstaande:

a)          luchtvaartmaatschappijen, hotelaanbieders of andere partijen waarmee we samenwerken als u een klacht bij hen indient of anderszins met betrekking tot de diensten die door deze derde aan u worden verstrekt;

b)          analytics providers;

c)          autoriteiten, agentschappen, regelgevende instanties of andere organisaties na een ongeval of incident;

d)          business-to-business lead providers, d.w.z. voor scholen en organisaties (indien van toepassing); en

e)          reisbureaus en gelieerde ondernemingen.

Hoe en waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving mogen we persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben, zoals:

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in relatie tot het verzenden van onze eigen directe marketingcommunicatie of die van derden naar u via e-mail of tekstbericht. U hebt het recht om op elk moment uw toestemming voor verzending naar u van marketingmateriaal in te trekken door [contact met ons op te nemen].

We hebben hieronder een beschrijving opgesteld van de manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en op welke rechtsgronden we ons daarbij baseren. We merken op dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Waar we uw persoonsgegevens voor gebruikenWaarom we dit doen
Om uw boeking bij ons te beheren. We zullen uw informatie gebruiken om u te voorzien van alle producten of diensten die u aanvraagt of koopt. Dit houdt in dat we alle diensten die deel uitmaken van uw boeking voor u boeken, zoals uw vluchten, accommodatie, de organisatie van rondleidingen, vervoer en autoverhuur en het verstrekken van uw tickets (in verband met de uitvoering van ons contract met u) en het verlenen van eventuele speciale assistentie die u nodig hebt (als u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven).
Om contact met u op te nemen met informatie over uw reserveringen en ondersteunende diensten. We zullen uw contactgegevens gebruiken om u berichten te sturen die betrekking hebben op reserveringen of diensten die u hebt aangevraagd. De soorten informatie die meestal worden opgenomen zijn: e-mails als antwoord op vragen, de levering van tickets, kennisgevingen van wijzigingen in routes of reacties op klachten van uw kant.We doen deze dingen om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en op basis van ons legitieme zakelijke belang om u klantenservice te bieden.
Om hulp te bieden bij online boekingen. We kunnen informatie verzamelen wanneer u deze in formulieren op onze websites invoert, maar uw boeking niet voltooit. We doen dit om hulp te bieden voor het geval u problemen ondervindt bij het gebruik van onze websites.We doen dit op basis van ons legitieme zakelijk belang om u klantenservice te bieden.
Om klachten te behandelen en te onderzoeken. We kunnen uw informatie gebruiken in de verdere afwikkeling en het beheer van klachten. In sommige gevallen kunnen we informatie delen met relevante derden om een correct onderzoek te kunnen uitvoeren. We doen dit op basis van ons gerechtvaardigd zakelijke belang om klachten te onderzoeken en af te handelen, continu onze producten, diensten en klantenservice te verbeteren, of waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen.
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of het invullen van een beoordelingsformulier of vragenlijst bij een enquête. We doen dit om ons contract met u na te komen of voor ons gerechtvaardigde belang in het uitvoeren van marktonderzoek om de ervaring van onze klanten, onze producten en/of diensten te verbeteren en producten en diensten te promoten met positieve beoordelingen van klanten. 
Om u marketingmededelingen te sturen. We gebruiken uw informatie om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van het laatste nieuws, aanbiedingen, evenementen, verkoopacties, brochures, promoties en wedstrijden die we van belang of relevant voor u achten.We doen dit meestal alleen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen of op basis van ons gerechtvaardigde belang om u klantenservice te bieden. Lees het gedeelte Marketinghieronder voor meer informatie.
Om uw ervaring als klant een persoonlijk tintje te geven en om onze service te verbeteren. We gebruiken uw informatie om u een meer op u gerichte service te bieden. Dit kan betekenen dat we de informatie die we u sturen afstemmen op uw voorkeuren, u alleen advertenties sturen waarvan we denken dat u ze misschien leuk vindt en/of uw vakantie verbeteren. We kunnen ook gesprekken opnemen en/of volgen.We doen dit op basis van onze gerechtvaardigd belangen om u de juiste soorten producten en diensten te presenteren en onze klantenservice te verbeteren.
Om de veiligheid te waarborgen en onze zakelijke belangen te beschermen. Onder bepaalde omstandigheden gebruiken we uw informatie om de veiligheid van onze diensten, gebouwen, fysieke locaties (zoals bases, schepen of winkels) en mensen te waarborgen, inclusief bescherming tegen, onderzoek naar en voorkoming van fraude, ongeautoriseerde of illegale activiteiten, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling.We doen dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen om een veilig en wettig bedrijf te voeren of waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
Om uw sollicitaties te verwerken. We gebruiken uw informatie om eventuele sollicitaties van u bij ons te verwerken, of dit nu direct gebeurt of via een tussenpersoon of recruiter (een open sollicitatie of naar aanleiding van een advertentie).We doen dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om nieuwe werknemers of contracten te vinden.
Om onze sites en app te optimaliseren. Als u onze sites of apps gebruikt, gebruiken we uw informatie om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op een effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw apparaat, om u toegang te geven tot onze site en app op een manier die effectief, gemakkelijk en optimaal is en om u inhoud aan te bieden die voor u relevant is, met behulp van site-analyse en onderzoek en in bepaalde omstandigheden in combinatie met andere informatie die we over u hebben. We doen dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen om een effectieve en handige website te beheren en aan onze websitegebruikers te presenteren.
Om data-analyse te gebruiken voor de verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, de relatie met de klant en diens ervaringen. We doen dit meestal alleen als we uw toestemming hebben of als dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie.
Om onderzoek uit te voeren. We gebruiken uw informatie om geaggregeerd en geanonimiseerd onderzoek uit te voeren naar algemene betrokkenheid bij onze diensten en systemen, of als u ervoor kiest om deel te nemen aan klantenquêtes, consumentenfocusgroepen en onderzoek.We doen dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen om onze producten, diensten en klantenservice te verbeteren.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Onder bepaalde omstandigheden moeten we uw informatie gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of dagvaardingen.We doen dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om de waarde van ons bedrijf en onze activa te beschermen, te realiseren of te laten stijgen. We kunnen uw informatie gebruiken in verband met een belangrijke bedrijfstransactie of herstructurering, die (zonder beperking) een fusie, overname, verkoop van activa of beursgang kan omvatten, of in het geval van insolventie.Afhankelijk van de omstandigheden: om te voldoen aan onze verplichtingen onder wet- en regelgeving; in andere gevallen, voor onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. om de waarde van ons bedrijf en onze activa te beschermen, te realiseren of te laten stijgen. 

Wijziging in doeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze moeten gebruiken voor een andere reden, en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet gerelateerd doel, stellen we u hiervan op de hoogte en leggen we de rechtsgrond uit op basis waarvan het ons is toegestaan dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw kennis of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Hoe gebruiken we jouw gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden?

Wanneer we contact met u opnemen

Een van de andere redenen waarom we uw gegevens soms verzamelen is dat we ons daarmee een beeld kunnen vormen van wat u misschien wilt of nodig hebt, of wat u mogelijk aanspreekt. Met deze informatie bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn en in welke marketingvormen u mogelijk geïnteresseerd bent.

We houden u op de hoogte van onze nieuwste aanbiedingen, partnerschappen, verkoopacties, promoties en wedstrijden (of die van onze partners, zoals andere leden van de Travelopia-groep) waarvan wij denken dat ze voor u interessant/relevant kunnen zijn.

We nemen alleen op deze manier contact met u op als:

Wat als ik geen marketingmateriaal wil ontvangen?

We willen nooit marketingmateriaal sturen naar iemand die niet daarin geïnteresseerd is. Als u hebt besloten dat u niet langer van ons wilt horen, kunt u zich afmelden voor marketing door op de koppeling ‘afmelden’ te klikken die in al onze e-mails is opgenomen, of door contact met ons op te nemen.

Derden en marketing
We delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen voor marketing van hun producten of
diensten, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft.
Soms kunnen we derden inschakelen om namens ons materiaal naar u te sturen, zoals brochures
of nieuwsbrieven, maar deze bedrijven hebben niet het recht om marketing naar u te sturen voor
hun eigen doeleinden. Het marketingmateriaal dat we naar u verzenden kan soms ook informatie bevatten over selecte
zakenpartners die diensten leveren die nauw verwant zijn aan ons eigen product.

Sociale media en online platforms

We delen persoonlijke informatie met mediabureaus, sociale media, zoekmachines en andere online platforms om ons te helpen onze online marketing doelgerichter te maken. Deze derde partijen kunnen je gegevens koppelen aan andere informatie die zij verzamelen om je gerichte
advertenties te leveren of aangepaste doelgroepen te creëren waarvan wij denken dat ze geïnteresseerd zijn in onze online marketing.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Om jou de diensten te kunnen leveren en op rechtsgronden zoals hierboven beschreven kunnen we je persoonsgegevens delen met derden, zoals:

We eisen van alle derden dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en geven hen alleen toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met onze instructies.

Derde partijen/andere bedrijven uit de Travelopia-groep voor marketing. We delen uw
informatie alleen met derden of andere bedrijven uit de Travelopia-groep voor marketing
van hun producten of diensten wanneer u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het delen
van uw informatie.


• Sociale media en online platforms. We delen persoonlijke informatie met sociale media
en online platforms zoals beschreven in het marketinggedeelte hierboven

 

Wanneer sturen we uw gegevens naar het buitenland?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen en/of verwerkt worden in het buitenland op een locatie waar de leveranciers en derden waarmee wij werken of andere bedrijven binnen de Travelopia-groep gevestigd zijn.

Als we informatie doorgeven aan partijen in het buitenland, zorgen we ervoor dat er passende maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd blijven, waaronder maar niet beperkt tot:

Als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

 

Wat zijn je rechten met betrekking tot persoonsgegevens?

We willen u voor uw gemoedsrust laten weten dat u controle hebt over uw persoonsgegevens. Met dit in gedachten leggen we hieronder uit welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren:

U kunt deze rechten inzake uw gegevens uitoefenen of ons laten weten dat u niet wilt deelnemen aan marketing door [contact met ons op te nemen], of door de toepasselijke vakjes aan te kruisen op formulieren waarmee we uw gegevens verzamelen. U kunt zich ook afmelden voor elke marketingdistributielijst waar uw naam op staat door naar het einde van de e-mail te gaan en op de koppeling ‘afmelden’ te klikken.

We zullen aan uw verzoeken voldoen, tenzij we een wettelijke reden hebben om dat niet te doen. Het kan nodig zijn dat u extra details moet verstrekken om uw identiteit te bevestigen om uw verzoek te kunnen verwerken.

Je persoonsgegevens beveiligen

We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Hoewel geen enkele organisatie absolute veiligheid kan garanderen, hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om risico’s te beperken en te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk of onrechtmatig verloren gaan, worden gebruikt, geopend, ingezien of op een ongeoorloofde manier openbaar worden gemaakt. Naast deze maatregelen beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, contracten en andere derden die deze voor hun werkzaamheden nodig hebben.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoede inbreuk in verband met persoonsgegeven af te handelen en zullen u en elke relevante toezichthouder van een inbreuk op de hoogte brengen als we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

We testen onze systemen voortdurend en volgen aanbevolen industrienormen voor informatiebeveiliging.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om het doel waarvoor we deze hebben verzameld te bereiken, inclusief het doel van het voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring.

We hebben het recht om basisinformatie over boekingen en onze klanten minimaal zes jaar te bewaren voor juridische claims en belastingdoeleinden.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u verder op de hoogte te stellen.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief enige verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op aan de hand van de onderstaande gegevens.

Gegevensbescherming

Mariner International Travel (UK) Ltd

t/a Sunsail – DST House, St Marks Hill, Surbiton, Surrey KT6 4BH

To: DPO@sunsail.com

Cc: dataprotection@travelopia.com

Neem alstublieft eerst contact met ons op als u zich ergens zorgen over maakt. Als we uw probleem niet kunnen oplossen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.

Wijzigingen in deze privacyverklaring en je plicht om ons te informeren over wijzigingen

We evalueren regelmatig onze privacyverklaring. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in Januari 2024.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u hebben nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Plan je Droomvakantie